Misja i wizja

Dziecko chce być dobre.  Jeśli nie umie - naucz.  Jeśli nie wie - wytłumacz.  Jeśli nie może - pomóż.

Janusz Korczak

 

Wszyscy otrzymujemy bardzo wiele dobra i my tym dobrem chcemy się dzielić. Naszą misją w pracy z dziećmi i młodzieżą jest wspieranie i kształtowanie prawidłowego rozwoju osobowości, odkrywanie oraz rozwijanie talentów, które każdy posiada. Bardzo ważne jest dla nas indywidualne podejście do młodego człowieka, empatia, szczerość i troska o jego bezpieczeństwo. Równocześnie uczymy młodych odpowiedzialności i otwarcia na drugiego człowieka.

 

Stale rozwijamy się, po to by dostosowywać nasze działania do zmieniających się potrzeb dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz do zachodzących zmian społecznych i technologicznych. Dążymy do szerokiej integracji i współpracy, szczególnie ze społecznością lokalną.

Aktualności

 

OFERTY PRACY

Poszukujemy do naszego Zespołu Nauczyciela Przedszkola oraz Wychowawcę Świetlicy Specjalistycznej.NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA:

 

  • Wymagania:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne (specjalność wychowanie przedszkolne/edukacja;
wczesnoszkolna - możliwość zatrudnienia po licencjacie w trakcie studiów magisterskich);
- doświadczenie zawodowe nie jest wymagane.

  • Zakres obowiązków
- sprawowanie opieki wychowawczo-edukacyjnej nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat;
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z podstawą programową;
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami.

  •  Oferujemy:
- zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę̨ o pracę - 40 / 30 godz. tygodniowo (6 godz. pracy dydaktycznej);
- godziny pracy: 6:00-17:00;
- wynagrodzenie: w zależności od stopnia awansu zawodowego + premie + projekty;
- możliwość realizacji własnych pomysłów;
- możliwość rozwoju zawodowego (awans, kursy, szkolenia, ciekawe projekty);
- pracę w kameralnej i miłej placówce.
 
........................................................................................................................................................
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ
 
  • Wymagania:
- wykształcenie wyższe (w tym licencjat), studia w zakresie pedagogiki, pedagogiki opiekuńczej, resocjalizacji, nauk o rodzinie, pracy socjalnej;
- doświadczenie w pracy z dziećmi nie jest wymagane. Osoby bez doświadczenia zostaną otoczone wsparciem kadry wychowawców;
- kreatywność i inicjatywa w tworzeniu zajęć;
- komunikatywność, miłe usposobienie;
- szczególne uzdolnienia mile widziane (plastyczne, muzyczne i inne).
 
  • Zakres obowiązków:
- organizowanie aktywności dzieciom, prowadzenie zajęć i zabaw;
- indywidualna praca z wychowankami, pomoc w nauce;
- prowadzenie zajęć tematycznych, rozwijających zainteresowania i pasje dzieci;
- ścisła współpraca z opiekunami, rodzicami i innymi instytucjami;
- kierowanie procesem wychowawczym dziecka;
- przygotowywanie drobnych posiłków dla podopiecznych.
 
  • Oferujemy:
- pracę w doświadczonym zespole wychowawców;
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez regularne superwizje, udział w szkoleniach i warsztatach, uczestnictwo w projektach;
- zatrudnienie na umowę o pracę;
- pracę na cały etat w godz. pn.-czw. 10.00-18.00, pt. 8.00-16.00;
- wynagrodzenie: 3 490 zł brutto + dodatki za udział w projektach;
- dobrą lokalizację - centrum Katowic, ul. Kilińskiego 15.
 
 
CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prześlij na adres: biuro@kfd.katowice.pl
Jeżeli masz pytania i chciałbyś z nami porozmawiać – zadzwoń: 519 546 251

 

 


PROJEKTY W KFD

Ten rok obfituje w wiele działań na rzecznaszych wychowanków. Część z nich dedykowana jest również tym z nich, którzy pochodzą z Ukrainy. Dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji nasi wychowankowie z Ukrainy, mają możliwość brać udział w zajęciach z logopedą i psychologiem w ich ojczystym języku. Dodatkowo, biorą udział w zajęciach grupowych rozwijających ich na wielu płaszczyznach. 

Dzięki działanio realizowanym przy wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja w ramach programu 'Przystań Świętego Mikołaja'. W tym projekcie stawiamy na integrację, by każdy nasz wychowanek, niezależnie od pochodzenia, mógł czuć się u nas dobrze i bezpiecznie. W tym celu, organziowane są różne wydarzenia integracyjne, takie jak: bal karnawałowy, czy udział w przedstawieniu teatralnym. Dodatkowo, realizowane są zajęcia taneczno-ruchowe, by pomóc naszym wychowankom odreagować napięcia poprzez ruch. 

 

 

 

 

 


REKRUTACJA W ANIOŁKOWIE!

 
 
W Aniołkowie rozpoczęliśmy rekrutację na rok 2023/2024.
W zakładce 'Przedszkole' dostępne są dokumenty do pobrania.
Zapraszamy do zapisów!?

WŁĄCZAMY SIĘ Z KFD

‼ Запрошуємо на організаційну зустріч / Zapraszamy na spotkanie organizacyjne ‼
 
Католицький фонд дітей, як одна з інститутів міста Катовіце, був залучений до реалізації проекту у межах укладеної угоди між містом Катовіце та UNICEF (дитячий фонд ООН), метою якого є надання підтримки у галузі дій, пов’язаних з кризою в Україні та допомоги біженцям.
UNICEF- це створений понад 75 років тому Організацією Об’єднаних Націй фонд допомоги дітям. В даний час фонд діє у понад 190 країнах та територіях світу та робить усе можливе, щоб допомогти прожити, розвинути та використати свій потенціал, з раннього дитинства та на весь період дорослішання.
Проект „ Вмикаємося з KFD” (дитячий католицький фонд)фінансується з фонду UNICEF, а до участі у ньому запрошуємо дітей, їх батьків або опікунів, молодь як польського так і українського походження.
Метою проекту є :
1. Інтеграція та включення молоді і дітей з України до заходів, організованих разом з польськими дітьми та молоддю.
2. Загальна опіка молоді, дітей та їх батьків з України окрім додаткових інтеграційних та адаптаційних занять.
3. Підтримка правильного психологічного розвитку дітей з особливими потребами, особливо зважаючи на дітей-біженців з України та їх батьків опікунів, а також людей з їх оточення.
У межах проекту „Долучаємося до KFD” у 2023 році заплановані наступні заходи:
1. „Вмикаємо няню” - oпікунські адаптаційні заняття, що проводитимуться досвідченою, дипломованою вихователькою українського походження.
2. Заняття „Вмикаємо взаємопідтримку”, що проводяться дипломованим психологом українського походження. Психолог буде проводити індивідуальні та групові заняття з дітьми з України, та у разі потреби-з дорослими. Заняття проводитимуться гідно з потребами осіб , що приймають участь, а особливості та форми роботи будуть скоординовані за віком та можливостями дітей.
3. Цикл семінарів та занять „Вмикаємо таланти” проводитиметься вихователями KFD та запрошеними до семінару особами. Цикл включає в себе : заняття з артистизму, спортивні заняття з елементами музики та танцю, а також семінари „Познаємо ближче традиції, історію, звичаї, людей”
4. Організація літніх форм відпочинку під назвою „Вмикаємо літо”, наприклад, похід до басейну, прогулянка на велосипедах.
5. „Вмикаємо ігри” – цикл, що включає в себе інтеграційні заходи, такі як: Родинний фестиваль або спортивний пікнік „Нас єднає спорт”
В них будуть брати участь також представники Spilno Hub - UNICEF Катовіце , що допомагають громадянам України у пошуку роботи або тимчасового місця проживання.
Ви можете зв'язатися з нами:
Бернадета Цвіклінська: bernadeta.cwiklinska@kfd.katowice.pl
тел.: 32 251 91 95,
519 546 247, 519 546 249
ЗАПРОШУЄМО ВАС!
 
Katolicka Fundacja Dzieciom, jako jedna z kilku katowickich instytucji, zaproszona została do realizacji projektu w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Katowice, a Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF, którego celem jest udzielenia wsparcia w zakresie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców.
UNICEF to założony ponad 75 lat temu Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Działa obecnie w ponad 190 krajach i terytoriach i robi wszystko, co możliwe, by pomóc dzieciom przeżyć, rozwijać się i wykorzystać swój potencjał, od okresu wczesnego dzieciństwa poprzez okres dojrzewania.
Projekt p.t. „Włączamy się z KFD” finansowany jest ze środków UNICEF, a do udziału w nim zapraszamy osoby (dzieci, młodzież i ich rodziców / opiekunów) zarówno pochodzenia polskiego, jak i ukraińskiego.
Celem projektu jest:
1. integracja i włączenie dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w działania realizowane wspólnie z dziećmi i młodzieżą polską,
2. objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy poprzez organizację dodatkowych zajęć integracyjnych,
3. wsparcie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza z uwzględnieniem dzieci uchodźców z Ukrainy oraz ich rodziców/opiekunów i osób z ich otoczenia.
W ramach projektu „Włączamy się z KFD”, zaplanowano w 2023 roku następujące działania:
1. 'Włączamy nianię' - zajęcia opiekuńczo-adaptacyjne prowadzone przez dyplomowaną nauczycielkę pochodzenia ukraińskiego.
2. 'Włączamy wspomaganie' - zajęcia wspomagające z psychologiem i logopedą prowadzone przez Ukrainkę, posiadającą dyplom ukończenia studiów z psychologii oraz logopedii. Pani psycholog będzie prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z Ukrainy a także w razie potrzeby z dorosłymi. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z potrzebami uczestników, a formy i techniki pracy dostosowane będą do wieku i możliwości dzieci.
3. 'Włączamy talenty' – to cykl warsztatów i zajęć prowadzonych przez wychowawców KFD oraz zaproszone osoby, w tym warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, zajęcia i warsztaty taneczno-ruchowe z elementami muzyki, warsztaty „Poznajmy się bliżej- tradycja, historia, zwyczaje, ludzie”.
4. 'Włączamy lato' - organizacja letnich form aktywności: np. wycieczki rowerowe, wyjścia na basen.
5. 'Włączamy zabawę' – to imprezy integracyjne: Festyn Rodzinny i Piknik sportowy - Łączy nas sport'
W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele Spilno Hub - ЮНІСЕФ Катовіце, którzy pomagają obywatelom Ukrainy np. w znalezieniu mieszkania czy pracy.
Kontakt:
Bernadeta Ćwiklińska: bernadeta.cwiklinska@kfd.katowice.pl
tel. 32 251 91 95, 519 546 247, 519 546 249, 32 251 91 95
ZAPRASZAMY!

Fundacja PGE pomaga KFD

Grudzień to wyjątkowy czas dzielenia się dobrem i miłością z innymi. Każdego roku jesteśmy wzruszeni tym, jak wiele i my otrzymujemy od innych. Tym razem z ogromem serca wyszła do nas Fundacja PGE z Grupa PGE. Otrzymaliśmy dotację, dzięki której nasi wychowankowie odwiedzili bajeczny Ogród Świateł - Chorzów oraz mogliśmy zakupić materiały edukacyjne i plastyczne, które pozwolą dzieciom i młodzieży rozwijać pasje i talenty.
DZIĘKUJEMY  :-)   
 
               
 
 
               

Wesprzyj nasKochani!

Zachęcamy Was gorąco do przyłączenia się do grupy naszych Darczyńców. Z góry bardzo dziękujemy za każde wsparcie. To dzięki Wam dobro, którym się dzielicie, jest pomnażane i niesie innym pomoc oraz radość!

 

 

Tak można nas wesprzeć:

 

  • wykonaj przelew środków na nasz rachunek bankowy:       Silesia Bank  nr 04 8437 0002 0010 0112 1590 0002

  • skorzystaj z zamieszczonych poniżej "banknotów", dzięki którym możesz dokonać szybkiej i bezpiecznej wpłaty obsługiwanej przez serwis płatniczy CashBill S.A. (Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie dokonania wpłaty, napisz do nas: biuro@kfd.katowice.pl )

 

 

Płatności są realizowane przez CashBill S.A.

Realizując wpłatę akceptujesz regulamin

 

 

  •    wspieraj nas bezpłatnie przy okazji zakupów online na  faniMani.pl

              FaniMani2     

 


  • przekaż 1,5 % swojego podatku

            1,5%         OPP

    KRS   0000191810

 

Klauzula informacyjna dla Darczyńcy


Wesprzyj nas, dobro powraca!

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, siedziba: Katowice, ul. Kilińskiego 15.