Świetlica

Działalność Świetlicy Specjalistycznej, która ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Katowicach,  skierowana jest przede wszystkim w stronę dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Głównym celem naszej aktywności jest zabezpieczenie wychowankom podstawowych potrzeb poprzez m.in. dożywianie, wsparcie w przezwyciężaniu szkolnych trudności, a także tworzenie przyjaznego środowiska rozwoju.

 

Świetlica może otoczyć swoją opieką 67 wychowanków w wieku od 3 do 13 lat, a podopieczni podzieleni są na cztery grupy wiekowe:

 • najmłodsza
 • młodsza
 • średnia
 • starsza 

W każdej z grup odbywa się szereg zajęć i zabaw dostosowanych do wieku oraz możliwości dzieci, a prowadzone przez wychowawców zajęcia podzielone są na dwie kategorie. Pierwsza z nich to zajęcia specjalistyczne, które są priorytetem w każdej grupie wiekowej. Ich głównym celem jest wytworzenie u dzieci właściwych postaw społecznych. Druga kategoria to kółka zainteresowań i warsztaty, które pozwalają wychowankom rozwijać swoje zdolności i pasje.

W Świetlicy prowadzone są np. zajęcia:

 • plastyczne
 • muzyczne
 • taneczne
 • kulinarne
 • filmowe
 • informatyczne
 • eksperymenty

Kadrę wychowawczą stanowią osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Godziny otwarcia Świetlicy dla dzieci:

poniedziałek - czwartek         godz. 12.00 - 18.00

piątek                                                 godz. 10.00 - 16.00

 

Dni wolne od zajęć szkolnych, ferie i wakacje: 9.00 - 15.00.

Podczas ferii i wakacji na podopiecznych czeka szereg atrakcji. 

 

Zapraszamy

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, siedziba: Katowice, ul. Kilińskiego 15.