Klub

Działalność Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego skierowana jest przede wszystkim w stronę młodzieży pochodzącej z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Nadrzędnym celem Klubu jest przygotowanie do samodzielnego życia w dorosłości poprzez wykształcenie i doskonalenie pożądanych społecznie norm i zachowań oraz wyposażenie młodzieży w odpowiednie kompetencje, które pozwolą im radzić sobie z przeciwnościami losu, kryzysami oraz słabościami, szczególnie w dorosłym, samodzielnym życiu. Klub współpracuje w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, szkołami oraz wszystkimi podmiotami działającymi  na rzecz dzieci i młodzieży. 

 

Klub obejmuje swoją opieką około 20 wychowanków w wieku od 13 do 19 lat (w szczególnych wypadkach do ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej, jednak nie później niż do ukończenia 24. roku życia), a w swojej działalności placówka zakłada realizację celów takich jak:

 • zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, w tym będących alternatywą dla używek,
 • przezwyciężanie trudności szkolnych,
 • dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań,
 • zabezpieczenie podstawowych potrzeb fizycznych m.n. poprzez zapewnienie dwóch posiłków, z których przynajmniej jeden jest ciepły.

Klub Młodzieżowy funkcjonuje według tygodniowego planu pracy, a realizowane zajęcia odpowiadają potrzebom młodzieży.  to: 

 • specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne,
 • pomoc w nauce,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia muzyczne (śpiew, nauka gry na instrumentach), teatralne, plastyczne, sportowe i językowe,
 • zabawy, gry, zajęcia sportowe,
 • zajęcia profilaktyczne z policjantami, w tym cykliczne kursy pierwszej pomocy,
 • treningi: ekonomiczne i kulinarne (planowanie, zakup surowców, przygotowanie i rozliczanie podwieczorków), porządkowe,
 • wolontariat w grupach świetlicowych,
 • filmowe (raz w tygodniu filmoteka, dwa razy w roku nocki filmowe).

W czasie wakacji oraz ferii zimowych młodzież ma możliwość brania udziału w różnorakich formach aktywności proponowanych przez wychowawców. Są to: wycieczki, wyjścia na basen, kręgle, wrotki, strzelnicę, do kina i wiele innych realizowanych m.in. w ramach Akcji Lato i Akcji Zima. 

 

Kadrę wychowawczą stanowią osoby posiadające stosowne wykształcenie, otwarte na problemy młodzieży, dzięki czemu atmosfera panująca w placówce sprzyja nawiązaniu, utrwalaniu i doskonaleniu prawidłowych relacji zarówno między wychowawcami i wychowankami, jak i między samymi klubowiczami, a tym samym wpływa na efekty prowadzonej pracy wychowawczej.

 

Godziny otwarcia Klubu dla młodzieży:

poniedziałek - czwartek      godz. 12.00 - 18.00

piątek                                              godz. 10.00 - 16.00

Dni wolne od zajęć szkolnych, ferie i wakacje:   godz. 9.00 - 15.00.

 

 

Zapraszamy

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, siedziba: Katowice, ul. Kilińskiego 15.