O nas

 

Katolicka Fundacja Dzieciom jest organizacją pożytku publicznego, która została powołana aktem notarialnym 8 stycznia 1990 r., a jej fundatorem jest Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach.  Założycielem był natomiast ówczesny proboszcz parafii, ks. kanonik Paweł Buchta. Od 2012 roku opiekę nad fundacją sprawuje obecny proboszcz, ks. dr hab. Andrzej Nowicki.

 

W ciągu wieloletniej pracy Fundacji z naszej opieki i pomocy skorzystało kilka tysięcy dzieci i młodzieży, a także wiele rodzin niezwiązanych na co dzień z naszą instytucją. W tym czasie organizowaliśmy wyjazdy kolonijne, ferie zimowe, festyny rodzinne, spotkania wigilijne i wielkanocne. Naszych wychowanków wspieraliśmy też codziennie ciepłym posiłkiem. Działania te prowadzimy nadal, stale pracując nad tym, by odpowiadać na potrzeby podopiecznych.


Zachęcamy do współpracy instytucje i firmy.  Zapraszamy również studentów chcących odbyć praktyki oraz wolontariuszy.

 


 

Główny cel statutowy

 

Celem Fundacji jest zorganizowanie stałej pomocy dzieciom, które jej potrzebują, a którym normalnych warunków wyżywienia i wypoczynku nie może zapewnić rodzina, realizowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych, a także wszelka pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 

Siedziba fundacji

 

 

      

     

 

 

 

                     

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, siedziba: Katowice, ul. Kilińskiego 15.