Specjaliści

Katolicka Fundacja Dzieciom zapewnia wychowankom pomoc specjalistyczną, stosownie do ich potrzeb, oczekiwań i możliwości. Współpracujemy w tym zakreie z wieloma podmiotami. Oferujemy m.in.:

 

  1. Poradnictwo prawne - realizujemy przez udzielanie informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, pomoc w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w uzyskaniu dostępu do uprawnień świadczeń i usług oraz mediacje rodzinne. Możliwa jest konsultacja z prawnikiem współpracującym z Fundacją.
  2. Poradnictwo psychologiczne - realizujemy przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii indywidualnej,
  3. Poradnictwo logopedyczne - przeprowadzamy diagnozę i zajęcia indywidualne.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, siedziba: Katowice, ul. Kilińskiego 15.