KWARTALNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

 

 

 

 

Nazwa Beneficjenta: Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach

 

Nr projektu: POKL.07.02.01-24-092/09

 

Tytuł projektu: Uczę się i mieszkam – kolejny krok ku integracji

  LP.

              DATA/ TERMIN

                                                             MIEJSCE

(dokładny adres, nr sali )

          

GODZINA

                                                              

TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA

                                           ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

1

01.10.2012

Katowice, ul. Kilińskiego 15 (sale na I i II piętrze, sale nie są ponumerowane)

1) Dwie godziny zegarowe do uzgodnienia uczestnika z mentorem pomiędzy 8:00-10:00 i 18:00-20:00 (różni mentorzy w różnych godzinach).

2) 11:00-21:00 (spotkania ustalane indywidualnie po każdej sesji)

1) Wstępne poradnictwo wraz z towarzyszeniem (mentoring),

2) Poradnictwo specjalistyczne

28

2

02.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

3

03.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

4

04.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

5

05.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

6

06.10.2012

Katowice, ul. Kilińskiego 15, sala pn. Dobry pasterz (wejście od ul. Jordana)

9:00-17:00

Zajęcia komputerowe

14

7

07.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

8

08.10.2012

Patrz wiersz nr 1

Patrz wiersz nr 1

1) Mentoring,

2) Poradnictwo specjalistyczne

28

9

09.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

10

10.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

11

11.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

12

12.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

13

13.10.2012

Patrz wiersz nr 6

9:00-17:30

Trening umiejętności społecznych

16

14

14.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

15

15.10.2012

Patrz wiersz nr 1

Patrz wiersz nr 1

1) Mentoring,

2) Poradnictwo specjalistyczne

28

16

16.10.2012

Jw.

Jw.

                   Jw.

Jw.

17

17.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

18

18.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

19

19.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

20

22.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

21

23.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

22

24.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

23

25.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

24

26.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

25

29.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

26

30.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

27

31.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

28

02.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

29

05.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

30

06.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

31

07.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

32

08.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

33

09.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

34

12.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

36

13.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

37

14.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

38

15.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

39

16.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

40

17.11.2012

Patrz wiersz nr 6

9:00-17:30

Trening umiejętności społecznych

16

41

18.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

42

19.11.2012

Patrz wiersz nr 1

Patrz wiersz nr 1

1) Mentoring,

2) Poradnictwo specjalistyczne

28

43

19.11.2012

Patrz wiersz nr 6

16:00-20:00

Trening umiejętności społecznych

16

44

20.10.2012

Patrz wiersz nr 1

Patrz wiersz nr 1

1) Mentoring,

2) Poradnictwo specjalistyczne

 

28

45

21.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

46

22.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

47

23.10.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

48

26.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

49

27.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

50

28.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

51

29.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

52

30.11.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

53

03.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

54

04.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

55

05.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

56

06.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

57

07.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

58

10.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

59

11.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

60

12.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

61

13.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

62

14.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

63

15.12.2012

Patrz wiersz nr 6

9:00-17:30

Trening umiejętności społecznych

16

64

16.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

65

17.12.2012

Patrz wiersz nr 1

Patrz wiersz nr 1

1) Mentoring,

2) Poradnictwo specjalistyczne

28

66

17.12.2012

Patrz wiersz nr 6

16:00-20:00

Trening umiejętności społecznych

16

67

18.12.2012

Patrz wiersz nr 1

Patrz wiersz nr 1

1) Mentoring,

2) Poradnictwo specjalistyczne

 

28

68

19.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

69

20.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

70

21.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

71

27.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

72

28.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

73

31.12.2012

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.