Aktualności

Najnowsze Newsy z życia Fundacji - czytaj info i oglądaj zdjęcia

 

Projekty unijne

Uczę się i mieszkam - kolejny krok ku integracji" "A ja wolę to przedszkole!

 

Partnerzy

Nasi partnerzy

 

KRS: 0000 191810

Misja i wizja

Fundacja wspiera proces wychowania i przygotowuje do dorosłego, samodzielnego życia dzieci i młodzież wymagające socjalnego wsparcia, działając w oparciu o zasady Dekalogu oraz w łączności z Bogiem. Niesie także pomoc dzieciom i młodzieży w odpowiedzi na istniejące potrzeby, zapewniając odpowiednią infrastrukturę oraz opiekę wykwalifikowanej kadry, organizując czas wolny w trakcie roku szkolnego oraz w okresie wakacji. Działając z najwyższą uwagą i współpracując z rodzicami i prawnymi opiekunami podopiecznych, pomaga zdobyć wykształcenie oraz wspiera duchowo i materialnie w trudnych sytuacjach życiowych.

Mission and vision

The Foundation supports the process of bringing up and prepares the children and youth which need of social support to adult's life, acting on the basis of the principles of the Decalogue and in spiritual communion with God. Also helps to children and youth, responding on their needs by providing the right infrastructure and profesional care, organizing free time during the school year and during the holidays. Acting with at most attention and cooperating with parents and legal guardians of the children, helps to acquire education and supports spiritually and materially in difficult life situations.

Informacje

Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicachul. Kilińskiego 15
40-061 Katowice

Tel.: 0-32 251 91 95
Fax: 0-32 251 91 95
katolickafundacjadzieciom@interia.pl