Vademecum Projektu

Mentoring
Mentoring to stworzenie nowego modelu indywidualnego opiekuna dla młodzieży. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Obejmuje także doradztwo, oraz pomoc w programowaniu sukcesu podopiecznego. W naszym projekcie mentorzy będą towarzyszyć uczestnikom w każdym etapie realizacji. Będą oferować wsparcie, radę, mobilizując i motywując zarówno podczas szkoleń w Centrum Socjalizacji Młodzieży, podczas kursów zawodowych jak i podczas rozpoczynania samodzielnego życia podopiecznych w mieszkaniach chronionych.


Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo specjalistyczne z jakiego szansę będą mieli skorzystać nasi uczestnicy oraz uczestniczki ma na celu optymalizację różnych dziedzin życia oraz rozwoju osobowości człowieka, usuwanie zaburzeń i trudności, profilaktykę i prognozę. Praca odbywa się głównie w nurcie Ericksonowskim, z wykorzystaniem metafory, bajki, transu, pracy z ciałem, z rzeźbą, elementów terapii prowokatywnej oraz pracy ustawieniowej.

Praca terapeutów jest superwizowana przez certyfikowanego psychoterapeutę Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.


Centrum socjalizacji młodzieży
W ramach Centrum Socjalizacji Młodzieży, dla uczestników i uczestniczek projektu przeprowadzona zostanie seria szkoleń tzw miękkich- nauka takich umiejętności, które dotyczą kontaktów z otoczeniem, lub ze sobą samym. W skład tego treningu umiejętności społecznych wejdą szkolenia z następujących tematów:
 • komunikacja
 • asertywność
 • konflikt i kreatywność
 • praca w grupie
 • stres i radzenie sobie z nim
 • być kobietą (mężczyzną) ? poznać i zrozumieć siebie, role kobiet i mężczyzn
 • ja w kontakcie z partnerem
 • wspólna odpowiedzialność, przełamywanie stereotypów dotyczących płci
 • prowadzenie gospodarstwa domowego, planowanie wydatków i ich kontrola
 • gospodarowanie czasem wolnym
 • kurs efektywnego poszukiwania pracy podczas którego nasi podopieczni będą mieli szansę zgłębić następującą tematykę:
  • kluczowe umiejętności pracownicze,
  • umiejętności praktyczne,
  • poziom motywacji,
  • kompetencje osobiste oraz równość szans w zatrudnieniu.

Następnymi etapami CSM są:
 • kurs języka angielskiego w szkole językowej, 2 razy w tygodniu od IX.2011 do V.2012

Ostatnim etapem CSM jest kurs obsługi komputera trwający od 05-06.2012 i 09-11.2012- będzie on trwał 26 godzin lekcyjnych w podmiocie zajmującym się szkoleniami z tego zakresu


Mieszkania chronione
Mieszkania chronione to forma pomocy przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Projekt przewiduje udostępnienie 3 mieszkań dla dziewcząt i 4 mieszkań dla chłopców. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną, z dala od ? nierzadko- dysfunkcjonalnej rodziny, w której nasi beneficjenci nie znajdują warunków do prawidłowego rozwoju w newralgicznym punkcie swojego życia, determinującym przyszłość. Z mieszkań chronionych wychowankowie przeprowadzać będą się do mieszkań własnych, które w porozumieniu z UM Katowice zostaną im wynajmowane do samodzielnego już funkcjonowania.


Kursy zawodowe
nasi beneficjenci mają szanse odbycia kursów zawodowych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb. Kursy te podniosą ich kwalifikacje nabyte w szkołach, a także zwiększą szanse podjęcia pracy.


Kadra projektu
Kadrę projektu stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy KFD specjaliści w dziedzinie zarządzania, trenerzy, terapeuci, pedagodzy specjalni z wieloletnim doświadczeniem, uczestnicy wielu kursów specjalistycznych, szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu pracy systemowej, pomocy psychologicznej, zarządzania zasobami ludzkimi, oligofrenopedagogiki, mediacji i negocjacji.