Strona Główna

Projekt pt. Uczę się i mieszkam – kolejny krok ku integracji ma na celu socjalizację jako działanie minimalizujące wykluczenie społeczne i marginalizację, poprzez wspieranie samorozwoju i usamodzielnienia, w tym wejścia na rynek pracy, młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, niedostosowaniem społecznym, mającej trudności z integracją zawodową i społeczną, pochodzącej z rodzin patologicznych i/lub zagrożonych patologią i/lub dysfunkcyjnych.

Przedsięwzięcie, trwające od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r., jest skierowane do 28 obecnych i byłych wychowanków Klubu Młodzieżowego i Świetlicy Terapeutycznej działających w strukturze Katolickiej Fundacji Dzieciom w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

W ramach projektu utworzone zostanie biuro mentoringu, organizujące i koordynujące działania osób opiekujących się uczestnikami projektu. Ponadto, powstanie Centrum Socjalizacji Młodzieży, w ramach którego zostanie zorganizowany cykl szkoleń z zakresu treningu umiejętności społecznych, języka angielskiego, efektywnego poszukiwania pracy oraz obsługi komputera. W drugiej części przedsięwzięcia 19 pełnoletnich uczestników weźmie udział w kursach zawodowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb, podnoszących kwalifikacje nabyte w szkołach. Ponadto, zostaną przygotowani do rozpoczęcia samodzielnego życia z dala od dysfunkcyjnej rodziny poprzez zamieszkanie w dofinansowanych mieszkaniach chronionych.

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIA ZAWODOWE

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3

"Oryginał zapytania ofertowego znajduje się w biurze projektu w Katowicach przy ul. Kilińskiego 15".