Świetlica

Opiekę w działającej przy fundacji Świetlicy Specjalistycznej uzyskuje 50 młodych ludzi w wieku od 6 do 16 lat, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Świetlica służy pomocą dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych i ekonomicznych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i możliwości. Cele prowadzonej pracy to utrzymanie dzieci w ich naturalnych środowiskach rodzinnych poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci, a w szczególności dożywianie, pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, tworzenie alternatywnego środowiska rozwojowego poprzez rozwój zainteresowań i zdolności dzięki prowadzonym kołom zainteresowań. W dni powszednie opieka jest zapewniana od godziny 12 do 18. Poza okresem roku szkolnego świetlica funkcjonuje w godzinach 9 – 15. Dwa wakacyjne tygodnie oraz jeden tydzień ferii zimowych to czas wyjazdów kolonijnych dla podopiecznych fundacji. Kadrę wychowawczą stanowią osoby posiadające stosowne wykształcenie, otwarte na problemy dzieci, dzięki czemu atmosfera panująca w placówce sprzyja nawiązaniu pogłębionych więzi, a tym samym wpływa na efekty prowadzonej pracy wychowawczej. Jednym z fundamentów systemu jest praca z rodziną zmierzająca do przeciwdziałania przemocy i zaniedbaniom, odbudowywaniu odpowiedzialności rodziców za wychowanie oraz poprawa funkcjonowania rodziny w zakresie pełnienia swoich funkcji.

Informacje

Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicachul. Kilińskiego 15
40-061 Katowice

Tel.: 0-32 251 91 95
Fax: 0-32 251 91 95 katolickafundacjadzieciom@interia.pl