Streetworking

Program pracy, skierowany do dzieci i młodzieży przebywających na ulicach Katowic - pozostających bez opieki dorosłych, realizowany jest w Fundacji od 2007 roku. Obecnie działaniami stale objętych jest 16 dzieci oraz 9 rodzin ze śródmieścia Katowic, a także ok. 10 dzieci uczestniczących w zajęciach sporadycznie. Specyfika zadania wymaga pracy w grupach liczących do 5 osób, co pozwala nawiązać indywidualny kontakt, a tym samym wpływa na rezultaty pracy. Poszczególne zadania wychowawcze realizowane są w grupach, dodatkowo odbywają się zajęcia łączne (program). Celem programu jest wdrażanie (m.in. poprzez sport) elementów socjalizacji. Uczestnicząc w spotkaniach młodzi ludzie integrują się, otrzymują ciepły posiłek, uczą się wyrażać emocje i uczucia oraz rozwijają swoje zdolności. Współpraca wychowawców z pedagogami szkolnymi pozwoliła wprowadzić system korepetycji, który sprzyja wyrównaniu szans edukacyjnych oraz uczy systematyczności, wpływając na motywację do zdobywania wiedzy.

Informacje

Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicachul. Kilińskiego 15
40-061 Katowice

Tel.: 0-32 251 91 95
Fax: 0-32 251 91 95 katolickafundacjadzieciom@interia.pl