Przedszkole

Przedszkole Niepubliczne im. Matki Laury Meozzi posiada trzy oddziały i łącznie może objąć opieką 50 dzieci. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, przygotowując dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Ponadto oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe, takie jak: rytmika, praca z psychologiem lub inne organizowane w zależności od potrzeb. Zgodnie z misją przedszkola dzieci wychowywane są w wierze chrześcijańskiej. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą we mszach świętych w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Nasze przedszkole jest szczególnie otwarte na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Placówka zapewnia wszechstronny rozwój dziecka w klimacie bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji w odniesieniu do wartości chrześcijańskich. Obejmuje pomocą dzieci z rodzin wymagających szczególnego wsparcia, umożliwiając ich bezpłatne uczęszczanie do przedszkola. Zapewnia również pomoc dzieciom oraz rodzicom w sferze intelektualnej, emocjonalnej i materialnej. Podstawą działania jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole a także przygotowuje dzieci do życia w społeczności i uczy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Ponadto kształtuje w wychowanku pozytywny obraz siebie i umiejętność odkrywania własnych talentów i możliwości. Dzieci otoczone są pomocą i opieką psychologiczną, logopedyczną, a w razie potrzeby innych specjalistów.

Informacje

Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicachul. Kilińskiego 15
40-061 Katowice

Tel.: 0-32 251 91 95
Fax: 0-32 251 91 95 katolickafundacjadzieciom@interia.pl