Poradnictwo specjalistyczne

Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Fundację. Poradnictwo specjalistyczne /z ustawy o pomocy społecznej /art. 46/ w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

1. Poradnictwo prawne realizujemy przez udzielanie informacji obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, pomoc w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w uzyskaniu dostępu do uprawnień świadczeń i usług, mediacje rodzinne Możliwa jest konsultacja z prawnikiem współpracującym z Fundacją

2. Poradnictwo psychologiczne realizujemy przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii indywidualnej

3. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych a także terapię rodzinną rozumianą, jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań

4. Psychoedukacja w zakres, której wchodzi organizowanie warsztatów umiejętności społecznych dla rodziców, dzieci i młodzieży, a w szczególności DDA

Informacje

Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicachul. Kilińskiego 15
40-061 Katowice

Tel.: 0-32 251 91 95
Fax: 0-32 251 91 95 katolickafundacjadzieciom@interia.pl