O nasKatolicka Fundacja Dzieciom jest organizacją pożytku publicznego i została powołana aktem notarialnym 8 stycznia 1990 r. przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Jej założycielem jest ówczesny proboszcz parafii, ks. Paweł Buchta. Aktualnie przygotowujemy się do świętowania jubileuszu 25-lecia Fundacji. W tym czasie z naszej pomocy skorzystało kilka tysięcy dzieci i młodzieży, a także wiele rodzin.
Przez te wszystkie lata wspieraliśmy także codziennym ciepłym posiłkiem, paczkami z żywnością i odzieżą około 65 osób, znajdujących się w trudnej sytuacji materalnej. Dla nich też były i są organizowane każdego roku spotkania wigilijne, wielkanocne i sylwestrowe, przy czym liczba osób w nich uczestniczących jest wielokrotnie większa.

The Catholic Foundation for Children is a public benefit organization and was established by a notarial deed on January 8, 1990 at the Parish of St. Ap. Peter and Paul in Katowice. Its founder was parish priest, Fr. Paweł Buchta. Currently we celebrate the 26th anniversary of the Foundation. During this time, a few thousand children and adolescents, and many families, have did benefited from our help. Throughout all these years, we also provided the daily warm meals, food packages and clothing for around 65 people, founded onself in difficult financial situation. For them, in Christmas, Easter and New Year's Eve were held each year the meetings, with the number of people participating in them being many times higher.

Główny cel.

Celem Fundacji jest zorganizowanie stałej pomocy dzieciom, które jej potrzebują, a którym normalnych warunków wyżywienia i wypoczynku nie może zapewnić rodzina, realizowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych, a także wszelka pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

The main goal.

The purpose of the Foundation is to provide constant assistance to children who need it, to provide normal nutrition and rest, for children, when family is not able to provide them, carrying children's health prophylaxis during holidays and winter holidays, and to provide any assistance to the families and persons in difficult life circumstances or bad financial situation, and to provide equality of opportunity for these families and persons.

Informacje

Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicachul. Kilińskiego 15
40-061 Katowice

Tel.: 0-32 251 91 95
Fax: 0-32 251 91 95 katolickafundacjadzieciom@interia.pl