Klub młodzieżowy

Opiekę w działającym przy fundacji klubie młodzieżowym uzyskuje 25 osób, wywodzących się z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. W szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych, bądź zagrożonych wykluczeniem. Jest to młodzież w wieku 14 - 19 lat (w szczególnych sytuacjach do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej), która była pod opieką świetlicy oraz osoby, z którymi nawiązali kontakt pracownicy programu streetworkingu.
W dni powszednie zajęcia z młodzieżą odbywają się w godzinach 12 – 20. Poza okresem roku szkolnego klub funkcjonuje w godzinach 9 – 15. Dwa wakacyjne tygodnie oraz jeden tydzień ferii zimowych to czas wyjazdów kolonijnych dla podopiecznych fundacji. Kadrę wychowawczą stanowią osoby posiadające stosowne wykształcenie, osoby otwarte na problemy młodzieży, dzięki czemu atmosfera panująca w placówce sprzyja nawiązaniu pogłębionych więzi, a tym samym wpływa na efekty prowadzonej pracy wychowawczej.
Jednym z fundamentów systemu jest praca z rodziną zmierzająca do przeciwdziałania przemocy i zaniedbaniom, odbudowywaniu odpowiedzialności rodziców za wychowanie oraz poprawa funkcjonowania rodziny w zakresie pełnienia swoich funkcji.

Informacje

Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicachul. Kilińskiego 15
40-061 Katowice

Tel.: 0-32 251 91 95
Fax: 0-32 251 91 95 katolickafundacjadzieciom@interia.pl